Cechy kultury chińskiej

Kultura chińska jest uważana za jedną z najstarszych kultur świata, ponieważ już w czasach starożytnych osiągnęła wysoki stopień rozwoju, dzięki czemu zyskała również szacunek na całym świecie. Ogromną rolę w kulturze chińskiej odgrywa także chińska myśl techniczna może poszczycić się wielkimi i naprawdę godnymi osiągnięciami. Liczne wynalazki powstały o wiele wcześniej aniżeli w kręgu kultury śródziemnomorskiej, z tego względu kultura chińska uważana jest za wynalazcę papieru, ruchomej czcionki i druku, a także prochu strzelniczego, kompasu, sejsmografu. Wiadomo powszechnie, że dominującym społeczeństwem na świecie są właśnie chińczycy, a oprócz nich występuje jednak jeszcze ponad 50 innych narodowych mniejszości. Kultura chińska jest określana jako dość skomplikowana co w dużym stopniu zależy od pojęcia jakim jest Konfucjanizm , który miał bardzo duże znaczenie w ukształtowaniu się typowych cech jakie posiada społeczeństwo chińskie. Kładł on bardzo duży nacisk na poszanowanie tradycji i kultury, dlatego u Chińczyków występuje tak wielkie zamiłowanie do starych porządków, obyczajów , oraz tendencja do konserwatyzmu i tradycjonalizmu a także zamykania się na niekiedy szkodliwe wpływy zewnętrzne. Konfucjanizm, zaliczany jest też do systemów religijnych, i przez to jest raczej filozofią życia, lecz też można określić go mianem doktryny państwowej. Prezentował on nie tylko koncepcje dotyczące moralności, zasad postępowania, ale także edukacji, porządku społecznego krajowego i sprawowania władzy w państwie. Znamiennie na kulturę chińską wpływa też ,Taoizm, który z kolei odnosi się do świata przyrody i harmonii w nim występujących, które uzupełniają się wzajemnie. Siły te określane są jako jing i Jang i znajdują się także w człowieku. Główne dzięki nim ogromne znaczenie ma duchowy rozwój wewnętrzny człowieka. Istotną cechą jaką szczyci się kultura chińska jest kult przodków, który odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu każdej rodziny chińskiej . W każdym mieszkaniu znajduje się mały ołtarzyk poświecony czci przodków, który ma zarazem chronić członków rodziny od nieszczęść i od wpływu złych duchów.

Ciekawe wpisy z naszej witryny internetowej:

Komentowanie jest wyłączone